ทำไมอวัยวะเพศถึงแข็งตัว?

ถาม :
ทำไมอวัยวะเพศถึงแข็งตัว

พี่แพ็ท :
เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของอวัยวะเพศจากขนาดปกติจะขยายและแข็งตัวเนื่องจากมีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงเนื้อพรุนของอวัยวะเพศมากขึ้น แต่การไหลกลับของเลือดน้อยกว่าการไหลเข้า จะสังเกตได้ว่าอวัยวะเพศจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรืออมเลือดค่ะ