การรักษาโดยใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก (MR หรือ MVA)

1.บริการในหญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ การแท้งบุตร การนำชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกส่งตรวจ
การยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา และอื่นๆ ที่ขนาดมดลูกโตไม่เกิน 3 เดือน
ใช้แทนการขูดมดลูกด้วยเครื่องมือโลหะแบบเดิม ๆ

2. เครื่องมือจะเป็นหลอดพลาสติก ที่เล็กกว่าหลอดกาแฟใช้ใส่เข้าไปในโพรงมดลูก
ผ่านปากมดลูกทางช่องคลอด แล้วต่อกับไซริ้งค์พลาสติก เพื่อใช้ดูดสิ่งต่าง ๆ ที่ผิดปกติ
ออกจากโพรงมดลูก เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรค

3. เป็นเรื่องมือนำเข้าจากต่างประเทศ สะอาด ปลอดภัย ขั้นตอนการทำสะดวก
เทคนิคง่าย ไม่เจ็บมากเหมือนการขูดมดลูก ไม่ต้องวางยาสลบ ไม่ต้องฉีดยา ไม่ต้องลางานนาน

4. ก่อนทำ ควรต้องได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ และตรวจภายในทุกครั้ง
เพื่อช่วยการวินิจฉัยสภาวะในโพรงมดลูก ว่าเหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนี้หรือไม่

5. ขณะทำ จะให้นอนบนเตียงตรจภายใน แพทย์ทำการตรวจภายใน และสอดใส่เครื่องมือต่าง ๆ
แพทย์ใช้เครื่องมือดูดทำความสะอาดในโพรงมดลูก โดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที จนแล้วเสร็จ

6. ในกรณียุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา สามารถตรวจการตั้งครรภ์ซ้ำได้เมื่อครบ 3 สัปดาห์
เพื่อพิสูจน์ว่า การแท้งครบ สมบูรณ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สะดวกใน 3 สัปดาห์

7. สามารถทำการคุมกำเนิดด้วยวิธิต่าง ๆ ตามความต้องการได้เลย หลังบริการ เช่น
การใส่ห่วงอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีด ยาฝัง ถุงยาง ทำหมัน หรืออื่น ๆ
โดยสอบถาม นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : health plaza คลินิกวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี