การฝากเลี้ยงชั่วคราวหลังคลอด

การฝากเลี้ยงชั่วคราวหลังคลอดเป็นอีกบริการในขณะที่ผู้หญิงยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังคลอด เพื่อให้โอกาสผู้หญิง ในการทำงาน เรียนหนังสือ เพื่อเตรียมความเข้มแข็งและความพร้อมระยะหนึ่ง สำหรับตัวเองและครอบครัว ในวางในระยะยาว ทางเลือกหลังคลอดจึงมีทั้ง การตัดสินใจยกบุตรให้กับสถานสงเคราะห์ หรือการเลี้ยงดูเอง โดยกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม หรือ หากยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอ ก็สามารถฝากเลี้ยงได้ชั่วคราว ในระยะหนึ่งลักษณะไป-กลับ เช่น การไปเรียนหนังสือ หรือทำงานในช่วงเวลากลางวัน ดูแลลูกเมื่อกลับมาที่บ้านพักในตอนเย็นและวันหยุด หลักจากฝากเลี้ยงชั่วคราวระยะหนึ่ง ก็จะมีการประเมินความพร้อมเป็นระยะๆ ซึ่งหากไม่มีความพร้อมและประสงค์จะเลี้ยงดูในระยะยาว ก็ยังมีทางเลือกในการยกบุตรให้กับหน่วยงานรองรับได้ ซึ่งทางบ้านพักจะประสานงานส่งต่อให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานต่อไป