การฝากท้อง

การฝากท้อง เป็นการวางแผนและประเมินสุขภาพเบื้องต้น
ว่าจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง แพทย์จะซักประวัติ โรคประจำตัว โรคทางกรรมพันธุ์
ยาที่ใช้ ประวัติการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด เพื่อวางแผนดูแลรักษา

ตรวจอะไรบ้าง เมื่อไปฝากท้อง
จะมีการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ตรวจปัสสาวะ ตรวจภายใน
วัดขนาดของมดลูกเพื่อประเมินอายุครรภ์ ตรวจวัดความกว้างของช่องเชิงกราน
ว่ากว้างพอที่จะคลอดเองได้หรือไม่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจอื่นๆ เมื่อไม่ฝากท้อง
เมื่อไปฝากท้องครั้งแรก แพทย์จะตรวจทางห้องปฎิบัติการ ดังนี้

★ การตรวจนับเม็ดเลือด เพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และดูกลุ่มเลือด ถ้าซีดแพทย์จะให้ยาบำรุงเลือด
★ ตรวจหากรุ๊ปเลือดเพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องมีการใช้เลือดในระหว่างตั้งท้องและคลอด
★ ตรวจดูว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบหรือไม่ หากแม่เป็นพาหะของโรค ลูกที่เกิดมาจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ทันทีหลังคลอด
★ ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส ซิฟิลิสมีผลทำให้พิการหรือตายคลอดได้ ถ้าตรวจพบก่อนจะได้รับการรักษาให้หาย
★ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อรักษาแม่ขณะเดียวกันก็ลดโอกาสเสี่งต่อการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีไปสู่ลูกด้วย หรือ เข้ารับบริการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม และเข้าสู่บริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้
★ ตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโรคไต หรือทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือไม่