การตรวจครรภ์และนับอายุครรภ์

1. การตรวจการตั้งครรภ์

              หากประจำเดือนขาดหรือหายไป ไม่มาตามกำหนดที่ควรจะมา ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเรามีโอกาสจะตั้งครรภ์หรือเปล่า (หากเรามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน) การตรวจการตั้งครรภ์เป็นวิธีเดียวที่จะรู้ว่าเราท้องหรือไม่ สามารถตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการทดสอบหาฮอร์โมน HCG (Human chorionic gonadotropin) ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากรกและจะเริ่มผลิตหลังจากเกิดการปฏิสนธิไปแล้วประมาณ 6 วัน และจะขึ้นสูงสุดในช่วง 8-12 สัปดาห์ ซึ่งจะมีความแม่นยำมากถึงร้อยละ 90 และสามารถตรวจได้อย่างแม่นยำในคนที่มีการขาดประจำเดือนตั้งแต่วันที่ 10-14 ขึ้นไป หรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน 14 วันขึ้นไป

2.การนับอายุครรภ์

ส่วนใหญ่อายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์ และเศษของสัปดาห์เป็นวัน เนื่องจากวันในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถตรวจได้ ดังนี้
2.1 นับอายุครรภ์จากวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ซึ่งถ้ามีการบันทึกวันที่มีประจำเดือนไว้ในปฏิทิน ก็จะสามารถใช้วิธีนี้ได้
2.2 อัลตราซาวด์ โดยเครื่องอัลตราซาวด์ เพื่อวัดขนาดของถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) หรือความยาวทารก (Crown rump length) ทำได้ 2 วิธีคือทางหน้าท้อง และทางช่องคลอด ต้องไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล