การดูแล รักษา อาการข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยายุติตั้งครรภ์

1. ปวดท้องน้อย: ปกติ
อาการปวดท้องน้อยที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสตอล ที่ทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว
ซึ่งมักปวดไม่มากเมื่อเทียบกับการขูดมดลูก อาการปวดจะดีขึ้น
เมื่อมดลูกมีการบีบขับสิ่งที่ค้างอยู่ออกไป

การดูแล : อาการปวดท้องน้อย
ประคบด้วยกระเป๋าน้ำร้อน นั่งหรือนอนในท่าที่สบายผ่อนคลาย ฟังเพลง ดูทีวี เพื่อผ่อนคลาย
ให้ยาลดอาการปวดที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ เช่น ไอบูโอเฟน (ibuprofen)
ซึ่งให้ผลดีกว่า พาราเซตามอล (paracetamol)

2. เลือดออกทางช่องคลอด : ปกติ
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา ยาจะทำให้มดลูกบีบตัวเพื่อขับตัวอ่อนออกมา
ซึ่งจะมีเลือดออกเป็นระยะเวลานานได้ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ จะมีเลือดออกทางช่องคลอด
มากและนานกว่าเลือดประจำเดือนเล็กน้อย โดยปริมาณเลือดที่ออกจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์
เลือดจะออกมากที่สุดในช่วง 3 – 6 ชั่วโมง ภายหลังจากการใช้ไมโซพรอสตอล
และจะมีเลือดออกติดต่อกันประมาณ 1 สัปดาห์

3. ท้องเสีย : ปกติ
อาจมีอาการท้องเสีย (ถ่ายมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน)
ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสตอล
โดยอาการจะหายไปเอง ซึ่งใช้เวลาไม่นาน

การดูแล : อาการท้องเสีย
หากจำเป็นอาจ ดื่มน้ำ น้ำเปล่า หรือน้ำเกลือแร่เพิ่มขึ้นได้
หากจำเป็น อาจให้ยาแก้ท้องเสียได้

4. มีไข้ : ปกติ
ยาไมโซพรอสตอลสามารถทำให้อุณภูมิร่างกายสูงขึ้นได้
อุณภูมิจะสูงไม่นาน ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

การดูแล : สามารถกินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล

ยาสำหรับยุติการตั้งครรภ์ มีความปลอดภัย พบการตั้งครรภ์ต่อ หรืออาการแทรกซ้อนน้อยมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือประกอบการให้บริการ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา