โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ STI หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก หนองใน เริม ช่องคลอดอักเสบ ซิฟิริส

ดื่มเบียร์แก้วเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV อาจทำให้เราเมาได้!

หลายวันก่อนมีน้องส่งคำถามเข้ามาปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส …

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท