โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

ดื่มเบียร์แก้วเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV อาจทำให้เราเมาได้!

หลายวันก่อนมีน้องส่งคำถามเข้ามาปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส …

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท