พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น หนุนสอนเพศศึกษา ลดปัญหาเยาวชน

พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น บังคับใช้สิ้นเดือนนี้ กรมอนามัยตั้งเป้าลดแม่วัยใสกว่าครึ่ง ด้านเยาวชนขอเพิ่มสัดส่วนเป็นอนุกรรมการ…

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท