โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

เวลาไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีจะเป็นความลับไหม แล้วผลเลือดที่ออกมาจะมีใครรู้หรือเปล่า?

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท