โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ STI หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก หนองใน เริม ช่องคลอดอักเสบ ซิฟิริส

ดื่มเบียร์แก้วเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV อาจทำให้เราเมาได้!

หลายวันก่อนมีน้องส่งคำถามเข้ามาปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส …

ถาม: ถ้าผมกินยาต้านแล้ว ผมจะอยู่ได้อีกกี่ปีครับ

ตอบ: ถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อเอชไอวีและเข้าสู่การรักษาด้ …

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท