บอร์ดคลินิกสุขภาพ

Filter:ทั้งหมดยังไม่ได้ตอบ
Pͣoͣdͣ ถามเมื่อ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดดู 2 คน
นิรนาม ถามเมื่อ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดดู 4 คน
นิรนาม ถามเมื่อ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 5 คน
Dearrr ถามเมื่อ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 25 คน
นิรนาม ถามเมื่อ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 20 คนตอบแล้ว
Pͣoͣdͣ ถามเมื่อ 8 นาที ที่แล้ว
เปิดดู 20 คนตอบแล้ว
prasert ถามเมื่อ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 21 คนตอบแล้ว
นิรนาม ถามเมื่อ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดดู 18 คนตอบแล้ว
Mook ถามเมื่อ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 20 คนตอบแล้ว
นิรนาม ถามเมื่อ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดดู 19 คนตอบแล้ว
myth ถามเมื่อ 23 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 28 คนตอบแล้ว
นิรนาม ถามเมื่อ 24 ชั่วโมง ที่แล้ว • 
เปิดดู 12 คนตอบแล้ว
หมูก้า ถามเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว • 
เปิดดู 22 คนตอบแล้ว
นิรนาม ถามเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว • 
เปิดดู 17 คนตอบแล้ว
peatkunggg ถามเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว • 
เปิดดู 12 คนตอบแล้ว

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

Screen Shot 2016-03-10 at 4.30.33 PM
538 views

เด็กทารกมีโอกาสรับเชื้อเอชไอวีจากแม่ที่ติดเชื้อฯ ได้ใน 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอยู่ในท้องแม่ (ก่อนคลอด) : ตามปกติแล้ว...

logo5
343 views

สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ บริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCCT) ปีล...

สถานพยาบาลในโครงการ